Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

  • घोरेपानी गाउँ, म्याग्दी

सबै समाचार
ज्ञाननाथ ढकाल
ज्ञाननाथ ढकाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

महेश सुवेदी
महेश सुवेदी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9857624233