Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी


सबै समाचार
गणेश बहादुर अधिकारी
गणेश बहादुर अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुवाश शर्मा पौडेल
सुवाश शर्मा पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9857624233