Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 गणेश बहादुर अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857627777
daomyagdi@gmail.com
2 सुवाश शर्मा पौडेल सुवाश शर्मा पौडेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857624233
spaudel88@gmail.com
3 विनिता शर्मा विनिता शर्मा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9847719826
4 पूर्णबहादुर खत्री पूर्णबहादुर खत्री नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9847651470
khatrpurna53@gmail.com
5 लिला बहादुर चोखाल लिला बहादुर चोखाल नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9847627953
6 तेजकुमारी थापा तेजकुमारी थापा नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9847627520
7 बिजय कुमार राम बिजय कुमार राम लेखापाल लेखा शाखा 9844414729
8 जगन्नाथ आचार्य जगन्नाथ आचार्य कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9846647859
jeevanashu92@gmail.com
9 शिवलाल शर्मा शिवलाल शर्मा टाइपिष्ट नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9847624341
10 लिला बहादुर थापा मगर लिला बहादुर थापा मगर खरिदार नागरिकता शाखा 9857627366
11 रमाकान्त घिमिरे रमाकान्त घिमिरे खरिदार प्रसाशन शाखा 9847625854
12 लक्ष्मण श्रीस लक्ष्मण श्रीस खरिदार नागरिकता शाखा 9867698198
13 लिला बहादुर थापा मगर लिला बहादुर थापा मगर खरिदार नागरिकता शाखा 9857627366
lilathapa1@gmail.com
14 मिनलाल रिजाल मिनलाल रिजाल हलुका सवारी चालक 9857684909
15 धर्मराज सुवेदी धर्मराज सुवेदी कार्यालय सहयोगी 9847720009
16 सिताराम रिजाल सिताराम रिजाल कार्यालय सहयोगी 9847701212
17 नर बहादुर रोका नर बहादुर रोका कार्यालय सहयोगी 9847650559
18 हरिकृष्ण पौडेल हरिकृष्ण पौडेल कार्यालय सहयोगी 9863269662
19 कल्पना मगर कल्पना मगर कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9847628006