Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

मानव वेचविखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको तेह्रौँ राष्ट्रिय दिवस , २०७६ भदौ २०