Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दी

म्याग्दी

सुवाश शर्मा पौडेल

  • सुवाश शर्मा पौडेल

सुवाश शर्मा पौडेल


सुवाश शर्मा पौडेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल spaudel88@gmail.com
सम्पर्क 9857624233
ठेगाना बाग्लुङ नगरपालिका-३baglung 3, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७७ आश्विन १